Farma  Všechromy  nabízí :

 

Plošný mulčovač

- drcení rostlin rostlinných zbytků na pozemcích větších než 1 ha

- zaplevelené pozemky bez náletu i s náletem dřevin