farma  Všechromy  nabízí :

mulčovač plošný

plošný mulčovač strom export 4500

drcení rostlin rostlinných zbytků na pozemcích větších než 1 ha

zaplevelené pozemky bez náletu

zaplevelené pozemky s náletem dřevin