farma  Všechromy  nabízí

 Mulčovač příkopový 

- drcení rostlin a rostlinných zbytků zahrady

- pole, meze, stráně, příkopy a pozemky zaplevelené  náletem dřevin

- zahrady a travnaté plochy zaplevelené pozemky bez  náletu