farma  Všechromy  nabízí

 mulčovač příkopový 

 drcení rostlin a rostlinných zbytků

 zahrady, pole a pozemky zarostlé náletem

 meze, stráně a příkopy

 zahrady a travnaté plochy zaplevelené pozemky bez  náletu

 zaplevelené pozemky náletem dřevin

 

 

farma  Všechromy  nabízí :

mulčovač příkopový

drcení rostlin a rostlinných zbytků 

zahrady, pole a pozemky zarostlé náletem 

meze, stráně a příkopy 

zahrady a travnaté plochy zaplevelené pozemky bez náletu 

zaplevelené pozemky s náletem dřevin