Farma  Všechromy  nabízí :

podmítka

 Radličkový podmítač

- pracovní záběr 3m, podmítka strniště 5 -8 cm

- hloubkové kypření 12 -25

- na přání setí meziplodiny nebo zeleného hnojení