Farma  Všechromy  nabízí :

setí

 Secí kombinace

- pracovní záběr 4m

- setí obilovin, olejnin, luskovin a zakládání

  porostu trav

- setí do přípravy nebo do orby

- diskové bodky

- kolejové řádky